Instalación de máquinas vending expendedoras de bebidas quentes, frías e de produtos sólidos nos edificios xudiciais

8 de xullo de 2015


No Diario Oficial de Galicia número 127, do 8 de xuño de 2015, publícase a Resolución do 15 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a licitación para a contratación, documentalmente simplificada, do servizo para a instalación, xestión e explotación de máquinas vending expendedoras de bebidas quentes, frías e de produtos sólidos nos edificios xudiciais da Xunta de Galicia, con procedemento aberto, tramitación ordinaria e contrato administrativo especial.


Ligazón