Lexislación. Lei de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil. Modifica varias leis

14 de xullo de 2015No Boletín Oficial do Estado número 167, do 14 de xullo de 2015, publícase a Lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil que, entre outras, modifica a Lei de axuizamento civil, o Código de Comercio, o Código civil, a Lei sobre técnicas de reproducción asistida e Lei 20/2011, de 21 de xullo, do Rexistro Civil.


Ligazón