Procedemento de adxudicación de prazas para nenas e nenos de cero a tres anos nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2015/16

13 de xullo de 2015No Diario Oficial de Galicia número 130, do 13 de xullo de 2015, publícase a ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas para nenos e nenas de cero a tres anos nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2015/16.


Ligazón