Regularización do IRPF erróneo da nómina do mes de xuño

3 de xullo de 2015


Segundo comunicou a Dirección Xeral de Xustiza, na nómina do mes de xullo procederase á devolución das cantidades que se nos descontaron de máis na nómina do mes de xuño (paga extra) como consecuencia do cálculo erróneo do IRPF (debido á inclusión como ingreso do CAT).