Acción Social 2015. Publicación no DOG das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas

16 de setembro de 2015


O próximo luns 21 de setembro publicarase no DOG a resolución pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2015.