Retribucións: Escrito dirixido ao Vicepresidente da Xunta, Sr. Rueda

7 de setembro de 2015Sr. VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Edificio Administrativo San Caetano
Santiago de CompostelaNo Consello de Ministros do pasado día 4 de setembro, o Goberno de Rajoy aprobou a devolución de parte da paga extrado 2012, suprimida ilegalmente, segundo todas as sentenzas. A porcentaxe que se acordou devolver é do 26,2%.

No propia rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, a Vicepresidenta do goberno anunciou que a devolución de parte da paga extra só afectará aos empregados públicos da Administración Xeral do Estado.

No que se refire ás CCAA transferidas, o caso de Galicia, a Vicepresidenta do Goberno dixo que é “potestativa” a devolución da mesma por parte de cada unha das Comunidades Autónomas afectadas.

Dende Alternativas na Xustiza-CUT entendemos que existen moitos motivos para esixirlle que de maneira inmediata se devolva a mesma porcentaxe de paga extra que a que acaba de aprobar o Goberno de Rajoy. Pero os principais e máis evidentes son os seguintes:

I - Que actualmente os empregados públicos de Xustiza de Galicia somos os únicos de toda España que temos descontos no Complemento Autonómico Transitorio (CAT). Médicos Forenses 2500 €/ano, Xestores Procesuais 1270 €/ano, Tramitadores Procesuais 970 €/ano, Auxilios Xudiciais 864 €/ano.

II - Que nos anos 2012, 2013 e 2014 se nos descontaron as mesmas cantidades recollidas no parágrafo anterior.

III - Que dous meses antes das últimas eleccións á Xunta, e tras os recortes de Rajoy, incluída a paga extra do 2012 Alberto Nuñez Feijoo no Faro de Vigo dixo aquilo de "Yo a los funcionarios no les voy a pedir más esfuerzos desde el punto de vista retributivo. Ya han hecho bastante". O que é evidente que incumpriu.

IV - Porque cando se fixo o recorte da paga extra, se comezo a descontar diñeiro por estar enfermo, se quitaron os días de vacacións e os asuntos particulares por parte do Goberno de Rajoy, o goberno do que vostede forma parte fixo o mesmo. Agora que o Goberno de Rajoy devolve parte da paga suprimida ilegalmente vostede debería de facer o mesmo.

Por todo o exposto solicitamos que se convoque, dunha vez, a nova Mesa Sectorial de Xustiza, resultado das Eleccións Sindicais 2015, e que a Mesa sexa presidida por vostede como Conselleiro de Administracións Públicas e Xustiza, para explicar a postura da Xunta de Galicia con respecto a este tema e outros moitos referidos á Xustiza e os dereitos dos traballadores, que están parados dende hai moitos meses.

Galicia, 4 de setembro de 2015.


Asdo. Pablo Valeiras Rios
Portavoz de AXG-CUT