Concurso de traslados. Adxudicación definitiva. Datas de toma de posesión e cesamento

6 de novembro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 266, do 6 de novembro de 2015, publícanse as Ordes, pola que se resolve o concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/1052/2015, do 20 de maio.


MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos
 • Orden JUS/2327/2015, de 19 de octubre, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1052/2015, de 20 de mayo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos
 • Orden de 19 de octubre de 2015, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Destinos
 • Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Destinos
 • Orden PRE/52/2015, de 19 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden PRE/31/2015, de 20 de mayo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia e Interior, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia e Interior, del Departamento de Presidencia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución 859/2015, de 20 de mayo.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos
 • Resolución 52/2015, de 19 de octubre, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución 376/2015, de 20 de mayo.

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos
 • Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.Tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados


O vindeiro venres 6 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e

Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 h e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 h, de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2015, auxilio e xestión o día 16/11/2015), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza doutro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas as formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión, sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa resolución de adxudicación.

Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

Persoal procedente de fóra da comunidade:

 • Fotocopia do DNI
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e/ou tarxeta da MUXEXU
 • Certificado de haberes
 • Certificado ou copia dos trienios
 • Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan
 • Modelo 145 (IRPF)
Persoal destinado na comunidade:

Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, e asinar o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento ningún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal ao correspondente servizo de xustiza.

Para ter acceso á información sobre as adxudicacións definitivas, prema a seguinte ligazón coa páxina do Ministerio.

*No caso de non estar en posesión dalgún dos documentos, estes remitiranse canto máis axiña sexa posible ao correspondente servizo de xustiza.