[03/12/2015] - Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

3 de decembro de 2015Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 03 de decembro de 2015.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terápreferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación. (só accesible dende o posto de traballo)


AVISOS

Substitucións entre titulares: 

o Puntos quinto e sexto da Resolución do 07/05/08 DOG 15/05/08

o Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22

o Modelo: Anexo IIA CORUÑA


XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 1 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 03, 04 e 07 de decembro de 2015
Motivo: Comisión de servizos


XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 2 – NOIA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: : 03, 04 e 07 de decembro de 2015
Motivo: Comisión de servizosLUGO


XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 – MONFORTE DE LEMOS
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 03, 04 e 07 de decembro de 2015
Motivo: Licenza por enfermidade


PONTEVEDRA

PONTEVEDRA XDO. 1ª INST. E INSTR. NUM. 1 – TUI
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 03, 04 e 07 de decembro de 2015
Motivo: Cambio de situación administrativa


XDO. DE PAZ DE BUEU
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 03, 04 e 07 de decembro de 2015
Motivo: Comisión de servizos