Letrados da Administración de Xustiza. Resolución de concurso de traslados

10 de decembro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 295, do 10 de decembro de 2015, publícase a Orde JUS/2642/2015, do 26 de novembro, pola que se resolve concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.


Ligazón