Pontevedra: Calendario laboral 2016 - Festividades locais

1 de decembro de 2015

Boletín Oficial da provincia de Pontevedra

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 219, de 12 de novembro, publícase o calendario laboral para o ano 2016 na provincia de Pontevedra

Ligazón

CALENDARIO LABORAL ANO 2016


Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria única do Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo e no Decreto 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, elaborou para a provincia de Pontevedra o seguinte


CALENDARIO LABORAL


PRIMEIRO.—FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER XERAL.

De conformidade co disposto no Decreto 103/2015, do 15 de xullo, da Xunta de Galicia, as festas laborais de carácter retribuído e non recuperable no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 serán as seguintes:

01 de xaneiro Aninovo.

06 de xaneiro Día de Reis.


24 de marzo Xoves Santo.

25 de marzo Venres Santo.

17 de maio Día das Letras Galegas
24 de xuño Día de San Xoán
25 de xullo. Día Nacional de Galicia.

15 de agosto A Asunción.

12 de outubro Día da Hispanidade.

01 de novembro Día de Todos os Santos.

06 de decembro Día da Cosntitución

08 de decembro. Día da Inmaculada


SEGUNDO.—FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER LOCAL.

Ao abeiro do disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, Decreto 67/2014, do 28 de maio e o artigo 1.11º do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, a proposta do Pleno dos respectivos concellos, as seguintes festas de ámbito local:

AGOLADA

29 de xuño / 30 de xuño


ARBO

11 de xullo San Bieto / 16 de agosto San Roque


BAIONA

04 de xullo Virxe da Cela / 26 de setembro San Cosme e San Damián

BARRO

17 de xuño Festa do Viño / 30 de setembro Romaría de San Breixo


BUEU

16 de xullo Virxe do Carme / 11 de novembro San Martiño


CALDAS DE REIS

12 de febreiro Venres de Entroido / 16 de agosto San Roque


CAMBADOS

11 de xullo San Bieito / 18 de xullo Santa Mariña


CAMPO LAMEIRO

13 de xuño San Antón / 30 de setembro Festas Patronais de San Miguel


CANGAS

18 de marzo Venres das Dores / 29 de agosto Luns do Cristo


CAÑIZA, A

16 de maio Romaría das Pascuillas / 08 de setembro Romaría da Virxe da Franqueira


CATOIRA

04 de xullo Santo Pedro da Parroquia de Dimo / 11 de xullo Santo Antón de Padua e Neno Xesús


CERDEDO

13 de xuño Santo Antón / 01 de agosto Festividade do Ecce-Homo


COTOBADE

10 de febreiro Mércores de Cinza / 22 de agosto San Roque


COVELO

16 de maio Festa das Pascuillas / 08 de setembro Romaría da Franqueira


CRECENTE

13 de maio Virxe de Fátima / 18 de xullo Santa Marina


CUNTIS

11 de xuño San Bieito / 18 de agosto San Antón


DOZÓN

18 de xullo / 05 de setembro


ESTRADA, A

9 de febreiro Martes de Entroido / 27 de xuño Festas Patronais de San Paio


FORCAREI

29 de Agosto Luns das Dores / 11 de novembro San Martiño


FORNELOS DE MONTES

28 de marzo Luns de Pascua / 12 de agosto Festas de San Lourenzo


GONDOMAR

11 de xullo San Bieito / 16 de agosto San Roque


GROVE, O

16 de xullo Festividade do Carme / 11 de novembro San Martiño


GUARDA, A

09 de febreiro Martes de Entroido / 23 de setembro Santa Tegra


ILLA DE AROUSA

07 de xaneiro San Xulián / 09 de febreiro Martes de Entroido


LALÍN

26 de setembro / 27 de setembro Festas Patronais


LAMA, A

27 de xullo San Xoaquín e Santa Ana / 05 de agosto Nosa Señora das Ermidas


MARÍN

16 de xullo Nosa Sra. do Carme / 08 de setembro Festa da Virxe do Porto


MEAÑO

11 de febreiro San Bieto / 13 de decembro Santa Lucía


MEIS

28 de marzo Luns de Pascua (Nosa Señora das Cabezas) / 11 de xullo San Bieito


MOAÑA

16 de xullo Nosa Sra. do Carme / 11 de novembro San Martiño


MONDARIZ

16 de maio Virxe da Franqueira / 16 de agosto San Roque


MONDARIZ-BALNEARIO

11 de febreiro Nosa Señora de Lourdes / 16 de maio Peregrinación ao Santiario da Franqueira


MORAÑA

19 de xullo Santa Xusta / 13 de decembro Santa Lucía


MOS

13 de xuño Festa da Rosa / 08 de agosto San Mamede


NEVES, AS

29 de xullo Santa Marta / 05 de agosto Nosa Señora das Neves


NIGRÁN

29 de xuño San Pedro / 01 de agosto San Fiz


OIA

16 de maio Virxe do Mar Patrona de Oia / 29 de setembro San Miguel


PAZOS DE BORBÉN

15 de xaneiro San Amaro / 28 de marzo Luns de Pascua


POIO

17 de agosto día da Galiza Martir / 24 de setembro Día da Mercé


PONTEAREAS

30 de maio Luns seguinte ao Corpus Cristi / 29 de setembro San Miguel Arcanxo


PONTE CALDELAS

10 de febreiro Mércores de Cinza / 31 de agosto Festa das Dores


PONTECESURES

07 de xaneiro San Xulián / 04 de xullo Festa do Carme


PONTEVEDRA

10 de febreiro Mércores de Cinza / 11 de xullo San Bieito


PORRIÑO, O

11 de xullo San Bieito / 28 de setembro Santísimo Cristo da Agonía


PORTAS

28 de marzo Luns de Pascua / 11 de xullo San Bieito


REDONDELA

04 de abril Luns do Cristo / 26 de maio Xoves da Coca


RIBADUMIA

28 de marzo Luns de Pascua / 03 de xuño Festa do Viño Tinto


RODEIRO

13 de xuño Santo Antonio / 08 de setembro Nosa Señora do Faro


ROSAL, O

09 de febreiro Martes de Entroido / 11 de novembro San Martiño


SALCEDA DE CASELAS

09 de febreiro Martes de Entroido / 18 de xullo Luns do Cristo


SALVATERRA DE MIÑO

13 de xuño Santísimo Cristo da Victoria / 10 de agosto San Lourenzo


SANXENXO

28 de marzo Romaría O Con / 25 de agosto San Xenxo


SILLEDA

22 de agosto Festa da Empanada de Bandeira (luns posterior) / 19 de setembro Festa da Saleta, Silleda


SOUTOMAIOR


28 de marzo Luns de Pascua / 06 de agosto San Salvador


TOMIÑO

09 de febreiro Martes de Entroido / 12 de setembro Luns do Alivio


TUI

08 de febreiro Luns de Entroido / 04 de abril Luns de San Telmo


VALGA

28 de marzo / 26 de xullo


VIGO

28 de marzo Reconquista de Vigo / 16 de agosto San Roque


VILABOA

09 de febreiro Martes de Entroido / 11 de novembro San Martiño


VILA DE CRUCES

08 de agosto Festas Patronais / 09 de agosto


VILAGARCÍA DE AROUSA

23 de maio Santa Rita / 16 de agosto San Roque


VILANOVA DE AROUSA

15 de xaneiro San Mauro / 16 de setembro San CibránTERCEIRO.— Consonte co disposto no artigo 48.7 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e de procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, as festas laborais sinaladas, tanto as de carácter autonómico coma local, terán a consideración de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos


CUARTO.— OBRIGATORIEDADE DO CALENDARIO.


En virtude do disposto no artigo 34.6 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, as empresas deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento e consulta dos traballadores, o calendario laboral.


O incumprimento do anterior constitúe infracción en materia laboral tipificada no artigo 6.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.


Vigo, 22 de outubro de 2015.— O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé