Novos avisos de desocupación de postos para a sua cobertura mediante substitucións entre titulares

25 de xaneiro de 2016Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 25 de xaneiro de 2016.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación. (só accesible dende o posto de traballo)AVISOS

Substitucións entre titulares:

o Puntos quinto e sexto da Resolución do 07/05/08 DOG 15/05/08

o Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22

o Modelo: Anexo II


A CORUÑA

XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 6 – A CORUÑA

Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Vacante

AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN 2ª – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Enfermidade + maternidade

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 - ARZÚA

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Vacante

XDO. DE PAZ DE PONTECESO

Corpo: Auxilio xudicial
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Comisión de servizos


OURENSE

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 4 - OURENSE

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: : 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Licenza extraordinaria


PONTEVEDRA

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 8 - VIGO

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Licenza extraordinaria

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 2 - CAMBADOS

Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Licenza por enfermidade

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 – VILAGARCÍA DE AROUSA

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 25,26 e 27 de xaneiro de 2016
Motivo: Licenza por enfermidade