[23/02/2016] Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitucións entre titulares

23 de febreiro de 2016
Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 23 de febreiro de 2016.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme ao modelo Anexo II, facendo constar no espacio adicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación (accesible só dende o posto de traballo)


A CORUÑA

XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 3 – A CORUÑA

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo: licenza por enfermidade


XDO. VIXILANCIA PENITENCIARIA - A CORUÑA

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo: licenza por enfermidade


XDO. 1ª INSTANCIA Nº 1 - FERROL

Corpo: Tramitación procesual e Administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo: licenza por enfermidade + maternidadeLUGO

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 4 - LUGO

Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo liberación sindicalOURENSE

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 5 - OURENSE

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo: licenza por enfermidade


PONTEVEDRA

XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 4 - VIGO

Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: 23, 24 e 25 de febreiro de 2016
Motivo: licenza por enfermidade