Oposicións Xestión, Tramitación e Auxilio. Corrección de erros

24 de febreiro de 2016



No Boletín Oficial do Estado número 47, do 24 de febreiro de 2016, publícase a Orde JUS/213/2016, do 5 de febreiro, pola que se corrixen erros e modifícanse os Tribunais cualificadores dos procesos selectivos para ingreso nos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocados por Orde JUS/2293/2015, do 19 de outubro; e Ordes JUS/2681/2015, JUS/2682/2015, JUS/2683/2015, JUS/2684/2015, do 1 de decembro.


Ligazón