Aviso importante sobre a nómina de xaneiro

1 de febreiro de 2016Publicado na intranet xudicialAviso sobre nomina

Debido á posta en marcha dun novo sistema informático da nómina do sector público galego tense producido algunhas incidencias que as respectivas habilitacións provinciais están a resolver co CIXTEC.

Para axilizar a atención as persoas interesadas recoméndase que, en vez de utilizar a vía telefónica para comunicar a incidencia ás habilitacións, a comunicación se faga vía correo electrónico.

Habilitación de A Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.es

Habilitación de Lugo: servicio.persoal.xustiza@xunta.es

Habilitación de Ourense: nominas.presidencia.ourense@xunta.es

Habilitación de Pontevedra: servizoxustiza.vi@xunta.es