Formación. Publicados no DOG cursos de formación para funcionarios de xustiza

12 de febreiro de 2016


No Diario Oficial de Galicia (DOG) do xoves 11 de febreiro publican a Resolución de 8 de febreiro de 2016 pola que a EGAP (Escola Galega de Administratición Pública) convoca actividades formativas para o personal ao Servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Requisitos dos participantes

Poderán participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución:

Empregados públicos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e médicos forenses da Administración de Xustiza en Galicia en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado de un fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria.

Os membros das bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de Xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes

O prazo da presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na dirección http://egap.xunta.es/matricula dende as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data da finalización. As solicitudes se entenderán presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Acceso ao DOG