Letrados Admón. Xustiza. Concurso de traslados

25 de febreiro de 2016No Boletín Oficial do Estado número 48, do 25 de febreiro de 2016, publicouse a Orde JUS/218/2016, do 17 de febreiro, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.


Ligazón