Acción Social 2016. Convocatoria

11 de abril de 2016


O vindeiro día 13/04/2016 publicarase no DOG a resolución pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016.