Aviso sobre a nómina

2 de maio de 2016

Publicado na intranet xudicial.


A partir do día de hoxe, calquera consulta ou incidencia observada relativa á nómina deberá formularse a través de correo electrónico ás respectivas habilitacións.

Habilitación de A Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.es

Habilitación de Lugo: nominas.xustiza.lugo@xunta.es

Habilitación de Ourense: nominas.presidencia.ourense@xunta.es

Habilitación de Pontevedra: servizoxustiza.vi@xunta.es