Oposicións. Letrados/as Admón. Xustiza. Relación de aprobados/as, quenda libre

2 de maio de 2016


Logo BOE
No Boletín Oficial do Estado número 105, do 2 de maio de 2016, publicouse a Orde JUS/638/2016, do 12 de abril, pola que se publica a relación de aprobados das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, quenda libre, convocadas por Orde JUS/1615/2014, do 4 de setembro.


Ligazón permanente