"Ganárselo todos los días"

18 de maio de 2016

As declaracións do sr Rosell de "ganárselo todos los días" ben poderían ser "o cabalo branco de Santiago"

O Risto Mejide dos empresarios deléitanos outra vez cunha frase provocadora pero dunha obviedad na que o crítico do soado programa televisivo non caese.

Obviamente no futuro o emprego haberá que gañarllo todos os días, como xa o estamos facendo agora, como xa o fixemos no pasado.

Cominamos ao Sr. Rosell  a que abandone por un momento os seus consellos de Administración e reunións no alto organismo que preside, e se as súas reformas laborais permítenllo, baixe ao mundo real, e pregunte á clase media "real", esa que mantén a España, a que paga os seus impostos, se loita ou non por conservar o seu emprego diariamente. 

O que di o sr Rosell, á parte de obvio é tremendamente imprudente para ser manifestado por unha persoa que ocupa ese cargo. Lembre o Sr Rosell que os grandes logros laborais na historia conséguense cando o empleador tensa demasiado a corda e baixa os límites que o traballador está disposto a asumir.

Os resultados das pasadas eleccións evidencian a falta de conformidade dos españois coa pésima política executada (política laboral tamén, lémbrolle)

Cando tan alto dignatario (ejem)  ataca aos empregados públicos co concepto anquilosado de traballo fixo,  parece un clase práctica de técnicas de negociación, das máis básicas diría eu. Habería que lembrarlle que desde a reforma efectuada polo goberno do PSOE e continuada polo do PP, os funcionarios continúan coa fixeza no posto de traballo, pero non ocorre o mesmo coas súas retribucións.

Do mesmo xeito que Rosell (sácolle o Sr. porque este ten de Sr. o que eu de loira) en 2011 gustáballe terminar cos funcionarios prepotentes e incumplidores, a min tamén me gustaría terminar cos presidentes da CEOE que defraudan e blanquean, con aqueles que resultan condenados por fraude a Facenda, a esa mesma facenda á que os funcionarios relixiosamente cotizan.

É perigoso xeneralizar, adoita volverse en contra, e o Sr. Rosell debería sabelo

Unha última apreciación, Rosell, vostede non se gaña o posto!!! DIMISIÓN!!!