Oposicións. Tramitación, quenda libre. Data do segundo exercicio, sedes de exames e baremo corrección

9 de setembro de 2016

En relación coas oposicións para o corpo de tramitación, quenda libre, publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o seguinte acordo do Tribunal:


Acuerdo del Tribunal de 8 de septiembre, por el que se convoca a la realización del segundo ejercicio y se publican las sedes de examen y el Baremo de corrección

9 de septiembre de 2016

Documentos asociados

Acuerdo de 8 de septiembre (PDF. 32 KB)
Anexo I. Sedes de Examen (PDF. 84 KB)
Anexo II. Baremo de Corrección (PDF. 146 KB)