Oposicións. Tramitación, promoción interna. Valoración provisional de méritos [Actualización: 18/10/2017]

18 de outubro de 2016

[18/10/2016] Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do 18 de outubro, do Tribunal cualificador das oposicións para acceso ao corpo de tramitación procesual, quenda de promoción interna, polo que se rectifica a relación provisional de méritos e se abre novo prazo para alegacións

Acuerdo del Tribunal de 18 de octubre, por el que se rectifica la relación provisional de méritos y se abre nuevo plazo para alegaciones

18 de octubre de 2016

Documentos asociados

Acuerdo de 18 de octubre (PDF. 12 KB)

Anexo I. Valoración provisional de méritos (rectificada) (PDF. 74 KB)


[17/10/2016] - Na páxina web do Mnisterio de Xustiza publicouse o acordo do Tribunal cualificador das oposicións para acceso ao corpo de tramitación procesual, quenda de promoción interna, coa valoración provisional de méritos da fase de concurso.

Acuerdo del Tribunal de 17 de octubre, por el que se publica la valoración provisional de méritos de la fase de concurso y se abre el plazo de diez días hábiles para alegaciones

17 de octubre de 2016

Documentos asociados

Acuerdo de 17 de octubre (PDF. 21 KB)

Anexo I. Valoración Provisional de Méritos (PDF. 765 KB)