Concurso de traslados. Resolución definitiva. Listaxes

18 de outubro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a Orde de 18-10-2016, do Ministerio de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos Corpos de Xestión PA, Tramitación PA e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, anunciado por Orde JUS/704/2016, do 25 de abril.

Documentos:

Relación alfabética de adjudicatarios.

Excluidos.

Preferencias tenidas en cuenta.

Fecha prevista de publicación en el BOE: 7-11-2016


Documentos asociados

ORDEN BOE 2016 (PDF. 24 KB)

GESTIÓN PA (PDF. 1,17 MB)

TRAMITACIÓN PA (PDF. 1,34 MB)

AUXILIO JUDICIAL (PDF. 483 KB)

EXCLUIDOS TOTALES 2016 (PDF. 30 KB)

PREFERENCIAS LOCALIDAD (PDF. 25 KB)

PREFERENCIAS CENTRO DE TRABAJO (PDF. 16 KB)


Na marxe dereita da páxina, pode consultarse o Anexo III

Anexo III