Oposicións. Auxilio xudicial. Notas de "corte"

3 de novembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicáronse as notas mínimas para superar os exercicios das probas selectivas para acceso ao corpo de auxilio xudicial

Acuerdo de 2 de noviembre de 2016, del Tribunal Calificador Único, por el que se publican las plantillas definitivas y las notas mínimas para superar los ejercicios de las pruebas selectivas.
3 de noviembre de 2016


Documentos asociados

Acuerdo 2 noviembre (PDF. 45 KB)

PLANTILLA RESPUESTAS 1º LETRA A (PDF. 14 KB)

PLANTILLA RESPUESTAS 1º LETRA B (PDF. 14 KB)

PLANTILLA RESPUESTAS 2º LETRA A (PDF. 13 KB)

PLANTILLA RESPUESTAS 2º LETRA B (PDF. 13 KB)