A Dirección Xeral de Xustiza utiliza calquera argumento, ainda que sexa ilegal, para non efectuar os chamamentos de interinos

12 de decembro de 2016

Escrito remitido a Dirección Xeral de Xustiza.

Este sindicato non entende como a Dirección Xeral de Xustiza utiliza calquera argumento, aínda que éste sexa ilegal como ocorre no presente caso, para atrasar ou non efectuar os chamamentos de interinos, poñendo en práctica a máis rancia das ditaduras ou tiranías.


Establece o artigo 20 da Orde 28 de Novembro de 2013 sobre selección e nomeamento de interinos, “…que cada mércores ou de non poder ser, ao día seguinte hábil, ata as 14.00 horas, os departamentos territoriais competentes para o chamamento publicarán a relación de prazas ofertadas, ordenadas por orde cronolóxica de presentación…”.

O pasado día 12 de Outubro foi festivo nacional e por tal motivo non se realizou telematicamente o anuncio de prazas ofertadas e chamamentos de candidatos de funcionarios interinos. Con todo debería realizarse devandito proceso ao dia seguinte hábil.

Naquel momento, é dicir o 13 de outubro, a Dirección Xeral de Xustiza non ofertou as prazas aos funcionarios interinos, e coma se dunha autarquía ou autocracia se tratara, a pesar de non cumprir coa súa obrigación, comunicounos telefonicamente “que non o fan nin o fixeron nunca”.

Por tal motivo remitímoslles escrito, esixíndolle a aplicación estrita do artigo 20 da Orde 28 de Novembro de 2013.

Cal é a nosa sorpresa, que o pasado día 07 de Novembro, volve incumprir a súa obrigación de realizar os chamamentos de interinos. Neste caso non entendemos o porque, xa que nin tan sequera foi festivo. Dende Alternativas na Xustiza-Cut NON IMOS PERMITIR que a Administración encargada de vixiar o cumprimento da lexislación vixente, INCÚMPRAA REITERADAMENTE O SEU ANTOLLO.

Por tanto, se facendo uso do “dereito de pernada” que parece ter a Dirección Xeral de Xustiza, volve incumprir o disposto na Orde de Interinos, verémonos na obrigación de DENUNCIALO ANTE OS TRIBUNAIS DE XUSTIZA.

A Coruña, 12 de Decembro de 2016.

Responsable de Acción Sindical de Alternativas na Xustiza-Cut 
Javier Fernández Castro.Interinos