Oposicións. Tramitación, quenda libre. Proposta definitiva de aprobados

16 de decembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do Tribunal cualificador das oposicións para acceso ao corpo de Tramitación procesual, quenda libre, polo que se publica a proposta definitiva de aprobados.

Acuerdo de 15 de diciembre, por el que se eleva a la Secretaría de Estado la propuesta definitiva de aprobados

16 de diciembre de 2016

Documentos asociados