Oposicións. Xestión procesual, promoción interna. Relación definitiva de aprobados

9 de decembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do 9 de decembro do Tribunal Cualificador Único das oposicións para acceso ao corpo de xestión procesual, quenda de promoción interna, polo que se publica a relación definitiva de méritos e elévase á Secretaría de Estado a proposta defnitiva de aprobados.


Acuerdo de 9 de diciembre del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación definitiva de méritos y se eleva a la Secretaría de Estado la propuesta defnitiva de aprobados.

9 de diciembre de 2016

Documentos asociados