ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se dictan as instruccións para a confección das nóminas para o ano 2017

15 de febreiro de 2017

Hoxe publícase no DOG a Orde de 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017, e na que se reflicten os conceptos e cantidades.

Recupérase a totalidade do CAT en termos anuais para os funcionarios da Administración de Xustiza. O resto de retribucións son as mesmas que no ano 2016, en tanto non se aproben os Presupostos de este ano.

As retribucións da Administración de Xustiza están no anexo XVII.

Enlace ao DOG 15 febreiro 2017