Publicada no DOGA resolución vixilancia periódica da saúde 2017

14 de febreiro de 2017

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2017 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia.