Adxudicación de destinos Auxilio Xudicial / Tramitación PA / Xestión PA OEP 2015- Ámbito Península e Baleares.

13 de marzo de 2017

AUXILIO XUDICIAL.
No día de hoxe publicouse na páxina do Ministerio de Xustiza Orde do 10 de marzo de 2017, do Ministro de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos funcionarios do Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/2681/2015, do 1 de outubro, no ámbito de Península e Baleares.
Data de publicación prevista no Boletín Oficial do Estado: 31 de marzo de 2017.

ORDE DO BOE AUXILIO XUDICIAL OEP 2015
ANEXO I CORPO AUXILIO XUDICIAL OEP 2015


TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA.
No día de hoxe publicouse na páxina do Ministerio de Xustiza Orde do 9 de marzo de 2017, do Ministro de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos funcionarios do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/2684/2015, do 1 de decembro, no ámbito de Península e Baleares.
Data de publicación prevista no Boletín Oficial do Estado: 31 de marzo de 2017.

ORDE DO BOE TRAMITACIÓN PROCESUAL OEP 2015
ANEXO I CORPO TRAMITACIÓN PROCESUAL OEP 2015


XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA
No día de hoxe publicou na páxina web do Ministerio de Xustiza Orde do 8 de marzo de 2017, do Ministro de Xustiza, pola que se outorgan destino aos funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/2293/2015, do 19 de outubro, no ámbito de Península e Baleares.
Data de publicación prevista no Boletín Oficial do Estado: 31 de marzo de 2017.

ORDE DO BOE XESTION PROCESUAL OEP 2015
ANEXO I CORPO XESTIÓN PROCESUAL OEP 2015