Ante a amortización de prazas no Rexistro Civil, reiteramos a DXX convocatoria urxente de mesa sectorial

22 de marzo de 2017

"escrito remitido á Dirección Xeral de Xustiza reiterando convocatoria mesa sectorial Rexistros Civís"