Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

19 de abril de 2017

"publicado na intranet"

Publicada con data 19 de abril de 2017 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos (só accesible dende o posto de traballo).

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Nota aclaratoria: De conformidade coa Lei 15/1999 de 13 de decembro, omítense os datos de carácter persoal.