Bases definitivas dos procesos selectivos da OPE 2016

16 de xuño de 2017


O Ministerio de Xustiza remitiu as bases definitivas dos procesos selectivos da OPE 2016 (xestión procesual e administrativa e tramitación, quenda interna e as bases comúns do proceso selectivo) coas alegacións aceptadas e as rexeitadas. A publicación será no mes de xullo (quenda interna) e no mes de setembro(quenda libre).

Importante: O tempo traballado no corpo INMEDIATAMENTE inferior ao que se promociona computará (xa fora como titular, interino ou substituto).

Bases comúns OPE 2016

Texto definitivo XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA quenda interna

Texto definitivo TRAMITACION PROCESUAL E ADMINISTRATIVA quenda interna