Concurso de traslados 2017

20 de xuño de 2017

Segundo información do Ministerio de Xustiza e da Dirección Xeral a Alternativas na Xustiza-CUT, o vindeiro venres 7 de xullo sairá publicado no BOE e no DOGA o concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio.