INFORMACIÓN DE VACANTES CONCURSO 2017

7 de xuño de 2017


Dende Alternativas na Xustiza-CUT achegamos o listado completo de vacantes para o concurso de traslado (xa sabedes: a súa publicación está anunciada para a segunda quincena deste mes de xuño), na que se suliñan as novas prazas engadidas: 
  

núm.
PROVINCIA
CORPO
XULGADO
MOTIVO
1
A CORUÑA
XESTION
XDO.PRIM.INST.N. 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA
XUBILACIÓN

A CORUÑA
XESTIÓN
XULGADO DE PAZ DE OLEIROS
FALECEMENTO

A CORUÑA
XESTION
SERVIZO C. NOTIF/EMBARGOS SANTIAGO DE COMPOSTELA
XUBILACIÓN
2
A CORUÑA
XESTION
T.S.X. SALA CONT-ADTVO. A CORUÑA
XUBILACIÓN
3
A CORUÑA
XESTION
T.S.X. SALA CONT-ADTVO. A CORUÑA
ADSCRICION PROVISIONAL
4
A CORUÑA
XESTION
XDO.PRIM.INST.N. 12 A CORUÑA
XUBILACIÓN
5
A CORUÑA
XESTION
XDO.PRIM.INST.N. 12 A CORUÑA
XUBILACIÓN
6
A CORUÑA
XESTION
XULGADO DE 1ª INST. E INST .Nº  3  DE RIBEIRA
XUBILACIÓN
7
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO. VIXILANCIA PENITENCIARIA A CORUÑA
XUBILACIÓN
8
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO. DE PAZ NEDA
XUBILACIÓN
9
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO. DE PAZ SANTA COMBA(A CORUÑA)
XUBILACIÓN
10
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO. DO PENAL N.2 A CORUÑA
ADSCRICION PROVISIONAL
11
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO. DO SOCIAL N. 2 A CORUÑA
ADSCRICION PROVISIONAL
12
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO.PRIM.INST.N. 7 A CORUÑA
XUBILACIÓN
13
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO.CONT- ADTVO.N.2 A CORUÑA
XUBILACIÓN
14
A CORUÑA
XESTIÓN
REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO DA CORUÑA
ADSCRICION PROVISIONAL
15
A CORUÑA
XESTIÓN
XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 ARZUA
ADSCRICION PROVISIONAL
16
A CORUÑA
XESTION
DECANATO.SERV.DE NOTIFIC. E EMBARGOS A CORUÑA
XUBILACIÓN
17
LUGO
XESTION
XDO.PRIM.INSTANC.INSTRUC.N1 1 SARRIA
XUBILACIÓN
18
LUGO
XESTIÓN
XDO.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N. 2 DE LUGO
ADSCRICION PROVISIONAL
19
LUGO
XESTIÓN
XDO.PR.INST.E INSTR. N. 2 MONFORTE DE LEMOS-LUGO
XUBILACIÓN
20
OURENSE
XESTION
XDO.DE PAZPEREIRO DE AGUILAR
XUBILACIÓN
21
OURENSE
XESTIÓN
DECANATO.SERV COMÚN DE APOIO
VACANTE CONCURSO
22
OURENSE
XESTIÓN
XULGADO PRIM. INST. E INSTR .N.º 1 POBRA DE TRIVES
DESERTA
23
OURENSE
XESTIÓN
XULGADO DE PAZ VIANA DO BOLO
DESERTA
24
OURENSE
XESTIÓN
XDO. DO PENAL N. 2 OURENSE
ADSCRICION PROVISIONAL
25
OURENSE
XESTIÓN
XDO. PRIM. INST.N. 4 OURENSE
EXCEDENCIA
26
PONTEVEDRA
XESTIÓN
XDO.PRIM.INST.N.13 VIGO
XUBILACIÓN
27
PONTEVEDRA
XESTIÓN
REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO VIGO
XUBILACIÓN
28
PONTEVEDRA
XESTIÓN
XDO. INSTRUCION N. 5 VIGO
XUBILACIÓN
29
PONTEVEDRA
XESTIÓN
XDO.PRIM.INST.N. 8 VIGO
EXCEDENCIA
30
PONTEVEDRA
XESTIÓN
XDO. DO PENAL 1 PONTEVEDRA
ADSCRICION PROVISIONAL
31
PONTEVEDRA
XESTIÓN
XDO. INSTRUCION N. 2 PONTEVEDRA
ADSCRICION PROVISIONAL


núm.
PROVINCIA
CORPO
XULGADO
MOTIVO
1
A CORUÑA
TRAMITACIÓN
REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO A CORUÑA
FALECEMENTO

A CORUÑA
TRAMITACIÓN
SECRETARIA DE GOBERNO A CORUÑA
XUBILACIÓN
2
A CORUÑA
TRAMITACIÓN
XDO. INSTRUCION N. 1 FERROL
XUBILACIÓN
3
A CORUÑA
TRAMITACIÓN
XDO. DE PAZ BOIRO
XUBILACIÓN
4
A CORUÑA
TRAMITACIÓN
XDO.DO PENAL Nº 4 A CORUÑA
EXC.INTERÉS PARTICULAR
5
A CORUÑA
TRAMITACIÓN
XDO.PRIM.INST.Nº 13 A CORUÑA
EXCEDENCIA

LUGO
TRAMITACIÓN
XDO DO SOCIAL N.2 LUGO
XUBILACIÓN
6
OURENSE
TRAMITACIÓN
XULGADO DO SOCIAL Nº 3 OURENSE
XUBILACIÓN
7
OURENSE
TRAMITACIÓN
XDO.PRIM.INST.N. 3 OURENSE
XUBILACIÓN
8
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XDO. INSTRUCION N. 6 VIGO
XUBILACIÓN

PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XULGADO SOCIAL N.2 VIGO
XUBILACIÓN
9
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 6 VIGOXUBILACIÓN
XUBILACIÓN
10
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XDO.PRIM.INST. Nº 5 VIGO
DESERTA
11
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XDO. DO MERCANTIL N.1 PONTEVEDRA
EXCEDENCIA
12
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
FISCALÍA PROVINCIAL PONTEVEDRA
VACANTE CONCURSO
13
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 CAMBADOS
XUBILACIÓN
14
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
DECANATO.OFICINA REX.REP.PONTEVEDRA
XUBILACION
15
PONTEVEDRA
TRAMITACIÓN
XDO. DO SOCIAL N. 5 VIGO
XUBILACIÓN
16
LUGO
TRAMITACIÓN
XDO.PRIM.INST.N. 3 LUGO
XUBILACIÓN
17
LUGO
TRAMITACIÓN
AUDIENCIA PROVINCIAL Nº 2 LUGO
XUBILACIÓN


núm.
PROVINCIA
CORPO
XULGADO
MOTIVO
1
LUGO
AUXILIO
XDO.PR.INST.E INSTR. N. 1 MONFORTE DE LEMOS
XUBILACIÓN

LUGO
AUXILIO
 XDO. PR. INST. E INSTR. N. 1 MONDOÑEDO
XUBILACIÓN
2
A CORUÑA
AUXILIO
XDO.CONT-ADTVO.N.3 A CORUÑA
XUBILACIÓN
3
A CORUÑA
AUXILIO
XULGADO DE PAZ SANTA COMBA
DESERTA

A CORUÑA
AUXILIO
XULGADO DO SOCIAL N.1 FERROL
EXCEDENCIA
4
A CORUÑA
AUXILIO
XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 ORDES
FALECEMENTO
5
OURENSE
AUXILIO
XDO.PR.INST.E INSTR. N. 1 O BARCO DE VALDEORRAS
EXCEDENCIA
6
OURENSE
AUXILIO
FISCALIA PROVINCIAL OURENSE
XUBILACIÓN