Publicación no BOE da Lei 3/2017, de 27 de xuño de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017

28 de xuño de 2017


No BOE de hoxe (28 de xuño) publícase a Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017.

Aparece reflectido o incremento salarial do 1 por cento  para o ano 2017.

enlace BOE lei 3/2017, 27 xuño ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO


No artigo 27 figuran as retribucións dos membros das carreiras judcial e fiscal, do corpo de letrados da administración de xustiza e dos corpos ao servizo da administración de xustiza. (páxinas 53.828 a 53.833).