Fondo de acción social do ano 2017: listas provisionais

11 de xullo de 2017


Publicada no DOG RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listas provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.