Acceso ao escalafón a través do OPAX

27 de outubro de 2017


"publicado na intranet"

A partir de hoxe está dispoñible o acceso deste persoal ao escalafón a través da OPAX, na carpeta expedientes electrónicos_datos administrativos.