Publicada a nota de corte do primeiro exercicio de acceso ao Corpo de Letrados da Admón. de Xustiza Promoción Interna

19 de outubro de 2017

No día de hoxe, publícase na páxina do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal Calificador numero ún das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocadas por Orden JUS/381/2017, de 28 de abril (boe 4 de maio do 2017).