Continúan as asembleas: hoxe, en Pontevedra

7 de novembro de 2017

"publicado en prensa"