Corrección de erros das bases comúns dos procesos selectivos

2 de novembro de 2017

"publicado no BOE"

Orden JUS/1056/2017, de 3 de outubro, pola que se corrixen os erros na Orden JUS/875/2017, de 8 de setembro, pola que se establecen as bases comúns que rexirán os procesos selectivos para o ingreso ou acceso aos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza.