Nova privatización do Rexistro Civil

2 de novembro de 2017

"publicado no BOE"

Resolución do 17 de octubre de 2017, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, pola que se publica a encomenda de xestión ao Colexio de Rexistradores da Propiedade, Mercantiles e de Bens Mobles de España, para a tramitación de expedientes de nacionalidade por residencia do segundo semestre do 2015.