Resolución definitiva do concurso: Xaneiro 2018

16 de novembro de 2017


Información dada polo Ministerio de Xustiza: 

"Con relación ao concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza, anunciado por Orde JUS/646/2017, do 19 de xuño (BOE 7-7-2017), e resolto provisionalmente por Orde JUS/1097/2017, do 24 de outubro (BOE 14-11-2017), comunícase que a súa resolución definitiva será para xaneiro do ano próximo, dado que o prazo para a presentación de alegacións finaliza o 28 de novembro.

Con todo lémbrase que, segundo o art. 46.1 do R.D 1451/2005, do 7 de decembro, o período de tempo necesario para poder concursar cóntase desde a data da Orde de convocatoria do concurso."

Lembrade: O período de tempo necesario para concursar contase desde a data da Orde de convocatoria do concurso (BOE 7-7-2017)