BOE: publicación dos xulgados exclusivos de cláusulas solo

30 de decembro de 2017


"Publicado no BOE"

Publicación no BOE de 30 de decembro do Acordo do 28 de decembro de 2017, da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se atribúe a determinados xulgados, con competencia territorial indicada para cada un dos casos, para que de maneira exclusiva e excluínte, coñezan da materia relativa ás condicións xerais incluídas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias cuxo prestatario sexa unha persoa física.

(extraído do BOE 30.12.17):

Galicia 
Provincia de A Coruña
Juzgado de Primera Instancia n.o 7 de A Coruña manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lugo
Juzgado de Primera Instancia y Mercantil n.o 2 de Lugo de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

Provincia de Ourense
Juzgado de Primera Instancia y Mercantil n.o 4 de Ourense en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de enero de 2018, fecha prevista de entrada en funcionamiento en virtud de Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia n.o 7 de Ourense de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Pontevedra
Juzgado de Primera Instancia n.o 14 de Vigo de manera exclusiva y excluyente.