Última hora do concurso de traslados 2017

19 de decembro de 2017

"publicado na páxina Web do Ministerio de Xustiza"

Con relación ao concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza, anunciado por Orden JUS/646/2017, de 19 de xuño (BOE 7-7-2017), e resolto provisionalmente por Orden JUS/1097/2017, de 24 de outubro (BOE 14-11-2017), comunícase que a súa resolución definitiva será a fináis de xaneiro de 2018.