ÚLTIMA HORA OEP 2016 (quenda promoción interna)

15 de decembro de 2017

ÚLTIMA HORA:

O Ministerio de Xustiza anuncia UNILATERALMENTE que vai reducir as sedes de exame de ingreso nos corpos de Xestión procesual e administrativa e Tramitación procesual e administrativa (quenda promoción interna) do ámbito non transferido, de 8 SEDES a só 3 (MADRID / VALLADOLID e MURCIA). 

Este cambio prodúcese sen previa negociación e vulnerando as bases da convocatoria, publicada no BOE o día 4 de outubro.