OEP 2016: datas exames quenda promoción interna

16 de decembro de 2017


DATAS DE EXAMES DOS PROCESOS SELECTIVOS DE TRAMITACIÓN E XESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA ( OEP 2016) 

O calendario de realización de exames de promoción interna de corpos xerais de ingreso en Xestión procesual e administrativa e Tramitación procesual e administrativa, OEP 2016, será, salvo cambios de última hora, pola distribución das aulas, o seguinte: 

  • Xestión Procesual e Administrativa ( PI): Sábado 20 de xaneiro de 2018.
  • Tramitación Procesual e Administrativa ( PI): Domingo 21 de xaneiro de 2018.