Colaboración de persoal da administración de xustiza coa MUXEXU

17 de xaneiro de 2018


"publicado na intranet"

RESOLUCIÓN DO 15 DE XANEIRO DE 2018, DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, REFERENTE Á COLABORACIÓN DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA COA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL.

ligazón