XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA: quenda interna OPE 2016

11 de xaneiro de 2018


XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA (QUENDA INTERNA)- 

A data de celebración do primeiro exercicio será o día 20 de xaneiro ás 10.00 horas (9.00 hora canaria).

Todos aqueles aspirantes que non figuren nas relacións de admitidos e excluídos ou aqueloutros excluídos que emendasen en tempo e forma e vaian presentar alegacións, deberán acudir á realización dos exercicios, quedando condicionada a súa corrección á comprobación da procedencia da súa admisión.

LUGARES DE EXAME  DÍA 20 DE XANEIRO (PREME NA IMAXE)