Bolsa interinos MURCIA: listaxes provisionais TPA/AX.

11 de xaneiro de 2018


RESOLUCIÓN DA XERENCIA TERRITORIAL DE XUSTIZA DE MURCIA POLA QUE SE APROBA PROVISIONALMENTE A BOLSA DE TRABALLO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DOS CORPOS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA E DE AUXILIO XUDICIAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DA C.A. DA REGIÓN DE MURCIA:

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA:
ligazón RESOLUCIÓN que aproba as listaxes provisionais
ligazón méritos TPA
listaxe provisional seleccionad@s TPA
listaxe provisional cupo reserva TPA
ligazón excluid@s

AUXILIO XUDICIAL:
ligazón méritos AX
listaxe provisional seleccionad@s AX
listaxe provisional cupo reserva AX
ligazón excluid@s


causas de exclusión

modelo instancia (subsanación/reclamación/inclusión)

PRAZO: 10 días hábiles desde o seguinte ao da publicación das listas provisionais para emendar as causas da exclusión, presentando unha única instancia.